DEN MODERNE HUND
Hunden har levet sammen med mennesker i årtusinder, og på trods af at vi, som mennesker, har udviklet os, er hunde fortsat en stor og vigtig del af manges liv. Udviklingen i samfundet og vores forventninger til vores dagligdag stiller dog større og større krav til nutidens hunde. Den stigende grad af urbanisering medfører, at hundene i højere og højere grad skal leve i unaturlige omgivelser, der stiller – til tider urimelige - krav til dem.
HVERDAGENS UDFORDRINGER
Adfærdsproblemer er årsag til op mod 25 % af aflivninger af danske hunde. 30 % af disse hunde bliver aflivet inden de når 2 års alderen, og langt de fleste bliver aflivet indenfor de første 7 leveår.
Aktivering og tilfredsstillelse af hundenes naturlige behov kan være med til at nedsætte hundenes stressniveau i hverdagen, øge hundenes velfærd og dermed nedsætte risikoen for deraf følgende adfærdsproblemer – og i sidste ende aflivning.
VORES MÅL
Med baggrund i den eksisterende videnskab udvikler vi hos Sirius Hunde evidensbaseret hundelegetøj og aktiveringssystemer, til stimulering af den moderne hund, samt kvalitetstilbehør med mulighed for stor grad af individuel tilpasning. Produkterne vil have det fælles mål at tilfredsstille basale behov hos hundene og dermed forebygge eller nedsætte uro og stress hos understimulerede eller aktiveringskravende hunde.
 
 
"Vi arbejder ud fra et ønske om at forbedre den
moderne hunds livskvalitet"
 
 
    
Sirius Hunde | CVR: 35734678 | Maimosevej 11, 8305 Samsø - Danmark | Tlf.: 50124822 | info@siriushunde.dk